Skip to main content

Academische partners


Filosofie Groep (WUR)
Prof. dr. Vincent Blok, Luuk Stellinga MSc., Jonne Hoek MA.
website

Onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research (WEcR)
Mireille van Hilten MSc., Vivian Fontijn MA, Nina de Roo Phd Msc., Dr. Mark Ryan.
website

Toegepaste Informatiekunde Groep (WUR)
Prof. dr. Bedir Tekinerdogan, Dr. Tarek Alskaif
website

Recht Groep (WUR)
Dr. Maria Jose Plana Casado, Idse Val ML, Prof. dr. Josephine van Zeben
website

Humane Voeding en Gezondheid (WUR)
Dr. Guido Camps, Florian Walter MSc.
website

Wageningen data Compentence Centre (WUR)
Prof. dr. Ricardo da Silva Torres, Varsha Kalidas MSc., Chao Zang MSc
website

Agrarische Bedrijfstechnologie (WUR)
Dr. Gert Kootstra, Dr. Rick van der Tol
website

Precisielandbouw & Smart Farming (Aeres)
Dr. Ir. Corné Kempenaar, Dr. Rogier van der Wal
website

Samenwerkingspartners

Provincie Gelderland
website

Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland
website

Regio FoodValley
website

AI hub Oost-Nederland
website

OnePlanet
website

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)
website

FarmResult
website

ICT Campus Regio Foodvalley
website

Noldus Information Technology BV
website

VicarVision
website

ConnectedCare
website

FME Ondernemersorganisatie
website

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
website

Gerelateerde Projecten