Skip to main content

Meer innovaties

Er zijn meer innovaties die in ons lab worden beoordeeld, geëvalueerd en verbeterd. 

Environmental sensing 

Deze casus ontwikkelt een goedkoop sensorplatform dat nauwkeurige metingen van stikstofemissies mogelijk maakt. Het ontwerpt een ICT-infrastructuur voor opslag en verwerking van meetgegevens die de autonomie waarborgt.

Voorbeelden van ELSA-uitdagingen zijn de verdeling en beoordeling van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor emissies; en de effecten van de meting op de machtsverdeling tussen stakeholders.

De FaceReader

Deze casus betreft een product dat gegevens kan verzamelen en interpreteren, waaronder gezichtsuitdrukkingen. FaceReader kan in verschillende contexten worden gebruikt. In het ELSA-lab willen we het potentieel ervan onderzoeken om consumentengedrag aan te sturen in de richting van duurzamere en gezondere voedingskeuzes. Dit onderzoek vindt online plaats of in een living lab in de supermarkt of restaurant.

ELSA-kwesties zijn onder meer de angst voor persoonsidentificatie, het hergebruik van persoonlijke gegevens en het gebruik van de technologie buiten de context van een supermarkt voor bewaking of het houden van toezicht.

Het Veenendaal Fieldlab

Deze case richt zich op de ontwikkeling van een proeftuin AI-testomgeving waar consumptiegedrag van burgers kan worden gestuurd en gemonitord in wijken van Veenendaal. Het fieldlab wordt onderdeel van het onderwijs aan ICT-studenten van ICT-campus Veenendaal.

ELSA-aspecten zijn onder meer de surveillance en mogelijkheid tot gedragsverandering van burgers, waarin het evenwicht tussen publieke en private perspectieven op gezondheid (als een persoonlijk- of maatschappelijk goed) moet worden gezocht.

De Salmonella monitor 

Deze casus richt zich op AI voor detectie en behandeling van salmonella in varkensstallen. Het succes van deze technologie hangt af van de bereidheid van boeren om actie te ondernemen op basis van de verstrekte informatie over salmonella en deze informatie te delen met andere leden van de waardeketen, zoals het slachthuis.

ELSA-aspecten betreffen onder meer de autonomie van boeren, toezicht en (openbare) strafbaarstelling van boeren met salmonella in de stallen, voedselveiligheidsproblemen en machtsevenwicht in de waardeketen.