Skip to main content

ELSA labs

ELSA-labs zijn participatieve en inclusieve quadruple helix-innovatieomgevingen. Hier werken partijen op voet van gelijkheid samen om maatschappelijke en zakelijke uitdagingen aan te pakken. Het ELSA-lab genereert maatschappelijke impact door vanaf het begin maatschappelijke doelen te integreren in AI (her)ontwerp.

In ons ELSA-lab worden verschillende casestudy's onderzocht, waarbij ethische, juridische en sociale aspecten worden ge├»ntegreerd in het continue (her)ontwerp van AI voor duurzame voedselsystemen. We bestuderen de technologie├źn in hun gebruikscontext (a) om oog te hebben voor maatschappelijke verhoudingen die hierin spelen, (b) ze toepasbaar te maken voor commercieel gebruik in zakelijke contracten, en (c) zodoende tevens de richtlijnen en wetten van een overheid te bevorderen.

Deze ELSA-lab opstelling maakt het mogelijk om te identificeren welke keuzes veilig en verantwoord kunnen worden gedelegeerd aan AI en welke rollen voorbehouden blijven aan de mens. Het belicht ook welke ethische, juridische en sociale aspecten in het technologisch ontwerp moeten worden verwerkt en hoe economische, maatschappelijke en ecologische waarden in het ontwerp moeten worden afgewogen. Daarnaast herkent een ELSA-lab effectieve methoden om die relaties vorm te geven, in samenspraak met verschillende belanghebbenden.