Skip to main content

Doelen en ambities

We bouwen aan een expertisecentrum voor ELSA-aspecten van AI in duurzame voedselsystemen. Hier hebben we vier doelstellingen voor geformuleerd:

  • Het identificeren van ELSA-aspecten in duurzame voedselsystemen (SFS)
  • Voorbeelden ontwikkelen van verantwoorde AI voor SFS
  • Mechanismen ontwerpen die Research en Development in AI voor SFS verantwoord laat innoveren.
  • Een expertisecentrum worden voor verantwoorde AI in duurzame voedselsystemen

Het is onze ambitie om een ‚Äč‚Äčexpertise Hub te worden voor verantwoorde AI, toegesneden op Sustainable Food Systems. In dit centrum worden tools, juridische en ethische richtlijnen, dialoog en experimentele benaderingen samengebracht en worden diensten verleend om nieuwe AI-toepassingen te screenen en te beoordelen, ter ondersteuning van herontwerp vanuit het ELSA-perspectief. Het wordt een ELSA-ontmoetingsplaats voor diverse quadruple helix-actoren: overheden, (tech)bedrijven, onderzoekers, ngo's en burgers/consumenten. Onze Hub zal ondersteuning bieden voor de ELSA-aspectenidentificatie en zich richten op AI-in-ontwikkeling, zowel bij het ontwerp als bij de implementatie van de technologie, om bij te dragen aan de realisatie van een duurzaam en betrouwbaar voedselsysteem.