Skip to main content

AI voor Duurzame Voedselsystemen (AI4SFS)

Kunstmatige intelligentie is een belangrijke factor in de wereldwijde transitie naar circulaire en duurzame voedselsystemen (SFS). Deze implementatie van AI brengt ook uitdagingen met zich mee. De technologie kan namelijk de reeds bestaande voedselsystemen verstoren. Ook kunnen er nieuwe zorgen ontstaan over de ethische, juridische en sociale aspecten van AI (ELSA-aspecten). In dit project creëren we daarom een ELSA-laboratorium om verantwoorde en betrouwbare AI te ontwikkelen en te testen voor de duurzame voedselsystemen van de toekomst.

Het doel van dit ELSA-lab is het ontwikkelen, testen en toepassen van een methodologie voor het (her)ontwerpen van AI voor duurzame voedselsystemen. De methodologie omvat (a) de systematische identificatie en verkenning van ethische, juridische en sociale aspecten van AI in specifieke domeinen in de voedingssector, en (b) de co-creatie met quadruple helix-stakeholders van verantwoorde en mensgerichte AI voor SFS . We bouwen hiervoor een R&D-ecosysteem voor het Nederlandse voedselsysteem waarbij ELSA-aspecten een integraal onderdeel worden van AI (her)ontwerp in de kennisketen van fundamentele, toegepaste en praktijkgerichte R&D.

 Gedurende het hele project werken we nauw samen met belanghebbenden en vertegenwoordigers van alle segmenten van de samenleving: overheden, het bedrijfsleven, de academische wereld en burgers. We werken aan meerdere casestudy's, creëren pop-up ELSA-labs in verschillende contexten en hebben een raad van stakeholders die adviseert en helpt in de ontwikkeling van het ELSA-lab tot een Hub. De hier verzamelde kennis en ervaring zal helpen om het onderzoek en de diensten over ELSA breder beschikbaar te maken.