Skip to main content

AI voor Duurzame Voedselsystemen (AI4SFS)

Kunstmatige intelligentie is een belangrijke factor in de wereldwijde transitie naar circulaire en duurzame voedselsystemen (SFS). Deze implementatie van AI brengt ook uitdagingen met zich mee. De technologie kan namelijk de reeds bestaande voedselsystemen verstoren. Ook kunnen er nieuwe zorgen ontstaan over de ethische, juridische en sociale aspecten van AI (ELSA-aspecten). In dit project creƫren we daarom een ELSA-laboratorium om verantwoorde en betrouwbare AI te ontwikkelen en te testen voor de duurzame voedselsystemen van de toekomst.

ELSA labs

ELSA-labs zijn participatieve en inclusieve quadruple helix-innovatieomgevingen. Hier werken partijen op voet van gelijkheid samen om maatschappelijke en zakelijke uitdagingen aan te pakken. Het ELSA-lab genereert maatschappelijke impact door vanaf het begin maatschappelijke doelen te integreren in AI (her)ontwerp.

Doelen en Ambities

We bouwen aan een expertisecentrum voor ELSA-aspecten van AI in duurzame voedselsystemen. Hier hebben we vier doelstellingen voor geformuleerd:

  • Het identificeren van ELSA-aspecten in duurzame voedselsystemen (SFS)
  • Voorbeelden ontwikkelen van verantwoorde AI voor SFS
  • Mechanismen ontwerpen die Research en Development in AI voor SFS verantwoord laat innoveren.
  • Een expertisecentrum worden voor verantwoorde AI in duurzame voedselsystemen

Neem contact met ons op

Om deze doelen te realiseren staan we altijd open voor nieuwe samenwerkingen, om cases aan te dragen, om onze kennisbasis over ELSA-uitdagingen en kansen in nieuwe opkomende probleemgebieden uit te breiden en om best practices te delen en te analyseren. Heb je interesse? Neem dan contact op!